Misja Kerygma uwielbienie i miłość

Misja Kerygma uwielbienie i miłość

Cele

Celem szkoły jest:

  1. Prowadzenie do relacji z żywym Jezusem Chrystusem.
  2. Ukazanie siły i autorytetu Pisma Świętego.
  3. Zainspirowanie i wykonywanie w praktyce wielkiego nakazu misyjnego

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...” Mat 28,19.audio
facebook