Misja Kerygma uwielbienie i miłość

Misja Kerygma uwielbienie i miłość

Jesteśmy grupą chrześcijan z różnych denominacji i w jedności usługujemy od kilku lat na misjach ewangelizacyjnych. Obecnie jeździmy po całej Polsce na zaproszenie kościołów i wspólnie organizujemy ewangelizacje na ulicach miast, w więzieniach, ośrodkach kultury, szkołach itp.

Widzimy dziś ogromną potrzebę objawienia i kształcenia wierzących, aby wychodzili z Dobrą Nowiną poza mury zborów i w ten sposób szerzyli Królestwo Boże. Wierzymy, że jest to zadanie dla całego Kościoła Jezusa, a nakaz misyjny "Idźcie i głoście" ma potężne znaczenie w czasach ostatecznych, w których żyjemy.

Pragniemy dzielić się naszym doświadczeniem i inspirować Was studiując wspólnie służbę Jezusa, a w przyszłości wychodzić razem do ludzi. Pragniemy również, aby mnożyły się misje ewangelizacyjne w całej Polsce i na całym świecie.

audio
facebook